TiO2

Jedná se o oxid titaničitý, který se skládá převážně z malých nanokrystalků a jejich aglomerátů, se specifickými morfologickými parametry. Jde o vyspělý produkt použitelný v mnoha spektrech v různých odvětvých. Nástřik TiO2 tvoří ochranný film na různých površích, které si tak následně udrží nejvyšší možný dosažitelný standard čistoty a hygieny, čímž vytváří zdravé a hygienicky nezávadné prostředí.
Molecules and Nuclear Research with Helix Glowing
Aplikace TiO2 zabezpečí maximální možnou úrověň ochrany před různými kmeny virů, bakterií a následnému šíření možných infekcí. Díky svému fotokatalickému účinku likviduje viry, bakterie a jiné mikroorganismy, čímž zabraňuje jejich dalšímu rozmnožování. Dále zabraňuje usazování mechanických, chemických a organických nečistot a tím dochází k výraznému snížení rizik přenosu kontaktních a jiných nákaz. Díky vytvořenému neviditelnému ochranému filtru zabraňuje usazování různých nečistot a tvorbě plísní a hub i ve vlhkém prostředí.
Vlivem fotokatalické mineralizace na ošetřených površích dochází k degradačním reakcím a k postupné přeměně všech organických sloučenin na anorganické, oxid uhličitý, vodu, minerální kyseliny a likvidaci mechanických i chemických nečistot. Tento proces nespotřebovává energii z fosilních zdrojů, čímž se v tomto směru stává naprosto ekologickým.
Po aplikaci TiO2 na různé plochy není pro viry (bakterie) možné se na takto ošetřeném povrchu uchytit a jakmile se takto ošetřeného povrchu dotknou, jsou okamžitě právě díky fotokatalýze rozkládány na molekulární úrovni.
Laboratorní testy prokázaly, že i ty nejodolnější bakterie, jsou likvidovány v řádu několika minut a následně rozloženy na neškodné látky. Proti ochraně povrchů formou fotokatalýzy neexistuje možnost, aby si viry, bakterie a jiné mikroorganismy vypěstovali jakoukoli odolnost, to znamená, že nemutují, jako tomu je při použití běžných chemických prostředků.
Oxid titaničitý se řadí mezi nejpoužívanější fotokatalické polovodiče a to převážně díky požadavkům v oblasti životního prostředí. Díky fotokatalické oxidaci dochází k likvidaci mechanických i chemických nečistot, pachů a těkavých organických látek.
Mezi látky rozložitelné fotokatalýzou patří např. i sirovodík, pesticidy, chlorované uhlovodíky, nejrůznější částice mikroprachu a jiné.
Systém použití TiO2 je zcela revoluční způsob ochrany před různými mikroorganismy bez použití “klasické” chemické dezinfekce, kdy díky fotokatalické reakci dochází k dokonalému a zcela specifickému ničení genomů patogenů.
pregip.cz©2020